Med en uppdaterad poängshop hos Coop kommer utbudet av produkter att köpa med Coop-poäng kraftigt att minska. Poängen kommer framöver primärt att kunna användas hos Coop. 

Under 2024 genomför Coop stora förändringar i deras poängshop. Det är framförallt hur poängen kan användas som ändras men även till viss del hur det går att samla poäng

Nya partners för poäng och rabatter

Coop anger att de under 2024 kommer att få nya samarbetspartners. Vid inköp hos dem går det både att samla Cooppoäng samt få extra förmånliga priser. Det liknar därmed tidigare upplägg men med skillnaden att det delvis kommer vara andra samarbetspartners än tidigare. 

Använda poäng

Tidigare har det varit möjligt att växla in Coop-poäng till allt från biobiljetter till värdecheckar hos Coop. Fram till förra året var det även möjligt att växla dem till SAS EuroBonus poäng. I den nya poängshopen kommer medlemmar ”framförallt att hitta värdecheckar och rabattkoder” som kan användas i Coops butiker och onlinebutik. Den stora skillnaden blir därmed att poängen inte har lika brett användningsområde.

Månadsbonus kan aktiveras automatiskt

Ytterligare en förändring är att tjänsten ”autoväxling” införs. Genom att aktivera denna tjänst kommer intjänad månadsbonus automatiskt att växlas till värdecheckar som laddas på medlemskontot. Vid en betalning i butik behöver man bara nämna till personalen att checken önskas användas. På detta sätt behöver inte checkarna manuellt köpas i bonusshopen som tidigare. 

För att kunna utnyttja månadsbonus krävs att minst 1000 poäng har samlats in under föregående månad. I annat fall sparas dessa poäng till kommande månad. 

Ingen förändring på kreditkortet

Någon förändring sker inte på kreditkortet Coop Mastercard. Likt tidigare tjänas 0,5 poäng per krona vid kortinköp oavsett var inköpen sker. Detta utöver de medlemspoäng som alltid tjänas hos Coop. 

Skillnaden blir däremot att poängen inte i lika stor omfattning kan användas till hotellpremier, ljudboksabonnemang eller liknande. Nu kommer de primärt att användas till förmåner hos Coop.