Många förknippar kreditkortens försäkringar med extra trygghet under utlandssemestern. Men det finns även ett flertal försäkringar som skapar tryggare resa inom Sverige. Detta inte minst under bilsemestern.  

Självrisk på hyrbil - även i Sverige

De flesta kreditkort som erbjuder självriskeliminering på hyrbil gör detta enbart om hyra av bil sker utomlands. Men det finns ett par undantag vilket innebär att samma trygghet kan nås i Sverige. En försäkring som ersätter självrisken om en olycka sker som skapar ersättningskrav från hyrbilsföretaget. Med denna kreditkortsförsäkring behöver alltså inte självriskeliminering väljas som tillval vid bilhyra. Ett kort med denna förmån är Scandic Mastercard

Självriskskydd på assistans och bärgning

Vid en bilolycka, eller vid motorstopp, kan bilförsäkringen utnyttjas för assistans och bärgning. Det kan däremot innebära att en självrisk behöver betalas. Det är denna självrisk som kan betalas med kreditkortets försäkringsdel ”Självriskeliminering bilbärgning och assistans”. Skulle kostnaden bli lägre än självrisken betalas hela kostnaden via kortets försäkring. Ett kort med denna förmån är Marginalen Gold

Tanka-fel-försäkring

Med en tanka-fel-försäkring ersätts i första hand självrisken på bilförsäkringen vid ersättning efter en skada som uppstått vid tankning av fel bränsle. Om inte bilförsäkringen täcker denna skada ersätter kortförsäkringen upp till en viss summa. 

I de flesta fall krävs att drivmedel har betalats med kreditkortet för att Tanka-fel-försäkringen ska aktiveras. Ett vanligt krav är att minst 20 liter drivmedel har betalats med kortet och att försäkringen då är giltig i 60 dagar från detta tillfälle. Ett kort med denna förmån är Marginalen Gold. 

Missade evenemang

Evenemangsförsäkring är ett avbeställningsskydd för evenemang. Om ni köpt biljetter till en fotbollsmatch, en konsert eller teater och inte kan gå, på grund av sjukdom eller olycka, kan pengarna betalas tillbaka. En extra trygghet om dyra biljetter har köpts då dessa mycket sällan är möjliga att lämna tillbaka. Ett kort med denna förmån är Kommunal Mastercard

Outnyttjad aktivitet

En aktivitetsförsäkring fungerar på ett liknande sätt som evenemangsförsäkringen som presenteras ovan. Skillnaden är att avbokning sker av aktiviteter istället för evenemang. Vid avbokning kan ersättning ges för exempelvis hyra av utrustning, liftkort eller dykskola. Ett kort med denna förmån är Forex kreditkort

Golfutrustningsförsäkring

Vid en plötslig skada på, eller stöld av, golfutrustning täcker vanligtvis hemförsäkringen denna kostnad. Däremot sker det både med självrisk och åldersavdrag. Med en kompletterande golfutrustningsförsäkring på kreditkortet ersätts självrisken. Beroende på utrustningens ålder kan även viss ersättning ges utöver vad försäkringsbolaget betalat ut efter att åldersavdraget räknats bort. Ett kort med denna förmån är MoreGolf Mastercard.