Kommer Lunar bli det första debetkortet som erbjuder förmåner hos SAS? Företaget undersöker i alla fall kundernas åsikter om detta.

Lunar tar tempen genom kundenkät

”Imagine if you could get at Visa card with benefits to the SAS airlines company.”

Så börjar det mail som tidigare i veckan skickades ut till innehavare av debetkortet Lunar. I mailet anges att Lunar undersöker möjligheten och intresset för denna förmån. Av den anledningen skickade de ut mailet med ett önskemål om svar från kunderna kring deras syn på frågan. Via en länk kunde ett par frågor besvaras. 

Samla bonuspoäng med Lunar

Exakt hur förmånen skulle fungera framgår inte i mailet. Däremot anges att kortet ”lets you earn points every time you use your Visa card”. Det påvisar att det troligtvis kommer ha en liknande funktion som SAS Eurobonuskorten.

Skulle det visa sig att kortinnehavaren kan tjäna EuroBonus-poäng innebär det att Lunar blir det första debetkortet med bonusprogram kopplat till ett flygbolag. Dessutom blir det första gången som deras kort kan användas inom ett bonusprogram då detta inte har funnits på Lunarkort tidigare. 

Vilket bonusprogram?

Eftersom SAS har köpts upp av Air France förväntas SAS även lämna Star Alliance, och dess bonussystem, för att flyttas över till Skyteam Alliance. Detta utifrån att Air France är ansluten till Skyteam Alliance. Någon information om eventuell flytt är däremot ännu inte offentlig och vad som då kommer att hända med EuroBonus-poäng är inte heller klart. 

Det är därmed både oklart hur Lunars förmåner hos SAS kommer att vara utformade samt inom vilket internationellt bonusprogram som dessa poäng sedan kommer att kunna utnyttjas. Dessutom framgår det inte om förmåner gäller för samtliga Lunarkort eller bara vissa.