Enligt information från P.F.C kommer debetkortet snart att erbjuda sina kunder handel med kryptovalutor. De följer därmed efter Lunar och Revolut, vilka erbjudit denna handel under en längre tid. Samtidigt står flera storbanker fast vid att neka kunder att köpa kryptovalutor med överföringar från banken. 

På P.F.C hemsida går det att läsa att kortutgivaren tror ”…att krypto är här för att stanna” samt att de vill ”göra kryptoinvesteringar tillgängligt för fler”. Det framgår däremot inte vilka kryptovalutor de kommer att erbjuda samt om handeln kommer att ske direkt i kryptovalutan eller i värdepapper som följer dess värde. Än så länge finns inte heller information om courtage eller eventuella begränsningar. 

Tredje debetkortet

P.F.C är därmed det tredje debetkortet i Sverige som erbjuder kryptohandel. Tidigare har det även varit möjligt att köpa och sälja kryptovalutor via Revolut och Lunar. Handeln sker inom deras app och det går inte att skicka kryptovalutan till en extern kryptoplånbok. Till stor sannolikhet kommer P.F.C erbjuda en liknande lösning.

För de som köpa kryptovaluta som investering kan dessa kortlösningar vara ett alternativ. De som däremot vill kunna skicka till en plånbok, eller använda dem på deras blockkedja, behöver fortfarande vända sig till en kryptobörs så som Safello eller Trijo. 

Annan väg än storbankerna

Med ännu ett debetkort som erbjuder kryptohandel är det tydligt att bankutmanarna har valt en helt annan väg än storbankerna. När den svenska kryptobörsen Trijo genomförde en undersökning, år 2020, kring storbankernas syn på kryptovalutor var bankerna mycket restriktiva. Flera banker angav att de nekade konsekvent överföringar till plattformar där handel med kryptovalutor kan ske. Detta trots en tydlig ökad vilja hos bankernas kunder att kunna investera i dessa tillgångar. 

Det finns även debetkort som nekar överföringar till kryptobörser. Men samtidigt vill de kunna erbjuda kunderna detta investeringsalternativ.  En lösning är att handel enbart får ske på kortets egen handelsplattform. Eftersom kunderna därmed bara kan exponera sitt kapital mot kryptovalutor, utan att kunna skicka dem till anonyma adresser, kan banken säkerställa att de inte bidrar till penningtvätt eller liknande. Kommer storbankerna att följa efter denna trend?