Under sista kvartalet 2023 kommer kryptokortet Plutus att ändra i sitt bonusprogram. Med tre nya ”stack-nivåer” skapas ett tydligt incitament till att spara sina PLU och inte växla bort dem mot annan kryptovaluta eller fiat.  

År 2022 var ett mycket framgångsrikt år för kryptokortet Plutus. Bland annat tredubblades antalet användare, vilket delvis kan bero på försämringar och problem hos vissa andra kryptokort

Det kraftigt ökade antalet användare har fått Plutus team att se över de olika belöningsnivåer som finns inom dess bonusprogram. Målet är att ge mervärde åt kryptovalutan PLU genom att öka förmånerna för de som bidrar till kryptovalutans ekosystem. Detta sker genom ändringar i både abonnemangsnivåer och ”stack-nivåer”. 

Ändring på abonnemangsnivåer

I likhet med tidigare kvarstår möjligheten att teckna Plutus på nivåerna Starter, Everyday och Premium. Oavsett nivå ges 3 % i bonus på inköpen. Det som skiljer dem åt är hur stora bonusgrundade inköp som kan ske varje månad samt antalet butiker som cashback kan aktiveras hos. Utöver det skiljer de sig åt gällande avgiften som betalas vid växling på PlutusSwap. På dessa punkter försämras villkoren för användarna. 

  • Priset
    Plutus Starter kommer fortfarande att vara gratis. Detta medan Plutus Everyday höjs från 4,99 Euro till 14,99 Euro samt Plutus Premium höjs från 14,99 Euro till 24,99 Euro. Priserna gäller per månad. 
  • Bonusgrundade inköp
    En kraftig begränsning införs gällande hur stora belopp som är bonusgrundade per månad. Starter sänks från 250 till 100 Euro, Everyday från 2000 till 500 Euro och Premium från 22 500 till 1000 Euro. De som har starter kan därmed maximalt få 3 Euro i bonus per månad eftersom alla kort ger 3% i bonus. 
  • Avgiften
    Hittills har enbart de med Starter behövt betala en avgift vid växling på PlutusSwap. Denna avgift höjs nu från 1% till 2% samtidigt som avgift införs på Everydayabonnemanget med 0,50%. 

Tre nya Stack-nivåer

Med ”stack-nivåer” kan både bonusnivån höjas samt mer cashback tjänas. För tillfället finns det fyra olika nivåer. De som har tillräckligt många PLU in sin plånbok når till dessa nivåer och får ta del av förmånerna. Exempelvis får de med 350 PLU bonus på 4% på alla inköp istället för 3%. Dessutom får man välja 4 butiker, istället för en till tre, där cashback betalas ut varje månad. 

Med ett pris på cirka 7 USD per PLU behövs däremot minst 24 500 kronor i PLU för att denna fördel ska nås. Den höga nivån innebär att enbart knappt 5 % når upp till lägsta belöningsnivån. 

Med tre nya nivåer kan betydligt fler få bättre förmåner. De tre nya nivåerna kommer bli på 25, 50 och 100 PLU. Det innebär att det blir sju olika nivåer där Researcher är lägst, med krav på 25 PLU, och Goat är högst, med krav på 2600 PLU. Därmed krävs det bara PLU för cirka 1750 kronor för att nå första nivån. Samtliga nya nivåer kan ses i Plutus pressmeddelande.

Med dessa ändringar försämras kortets bonusprogram för de som inte når upp till någon ”stack-nivå” men förbättras för de som har många PLU i sin plånbok. Det är alltså tydligt att bonusprogrammet byggs om för att ge tydliga incitament till att hålla PLU och inte sälja dessa mot fiat. Förändringarna kommer att implementeras någon gång under sista kvartalet 2023.