Vad är kontaktlös betalning - Blipp

Kontaktlös betalning innebär att betalning genomförs automatiskt när kortet hålls ett par centimeter från terminalen vid betalningstillfället. Någon kod behöver inte anges så länge som beloppet är under beloppsgränsen (oftast 200 eller 400 kr). Detta medför snabbare och enklare betalningar – både för konsumenten och betalningsmottagaren. 

Denna funktion kallas ofta för ”Blipp” och en betalning kallas således för att ”Blippa”. De flesta väljer att blippa med kort – men det är även möjligt att blippa med kompatibla mobiler och smartklockor. 

Fördelar med Blipp

 1. Enklare – Snabbare
  Den största fördelen med blipp är att det går betydligt mycket snabbare att betala än om kortet behöver sättas i betalningsterminalen och en kod användas. Det skapar ett smidigare kundflöde hos butikerna samtidigt som det förenklar för konsumenten. 
 2. Säkrare
  När du blippar behöver du inte trycka in din PIN-kod, därmed kan inte heller någon se din PIN-koden ”över axeln” när du genomför en betalning. Skulle kortet sedan stjälas kan enbart en mindre summa stjälas innan kortet automatiskt har krav på PIN-kod. 
 3. Blippa i kollektivtrafiken
  Med Blipp-funktionen kan biljetter köpas, direkt på bussen eller tunnelbanan, inom kollektivtrafiken i flera större städer. I Sverige finns funktionen i Stockholm samt flera städer inom Östergötland och Skåne. Genom att blippa behöver därmed inte de ordinarie accesskorten först köpas. 

Kräver kompatibla kort och terminaler

För att en kontaktlös betalning ska kunna genomföras krävs det att kortet samt betalningsterminalen är kompatibla med denna funktion. När personalen i kassan har angett summa som ska betalas aktiveras betalningsterminalen för att motta exakt denna summa. Därefter hålls kortet ett par centimeter från terminalen varpå betalningen sker. 

Möjliggörs av NFT-tekniken

Den teknik som möjliggör dessa betalningar heter NFT, vilket är en förkortning för Near Field Communication. I kortet finns en extremt liten sändare (antenn) som sänder ut radiovågor. Dessa når ett par centimeter från kortet och genom att hålla det i närheten av terminalen kan radiovågorna aktivera den betalning som betalningsterminalen efterfrågar. 

Symbol visar kort som har ”Blipp”

Det finns ett par olika symboler som används på kort för att påvisa att kortet kan användas för kontaktlös betalning/blipp.

Det som kännetecknar samtliga symboler är att en bild på radiovågor. Dessa radiovågor finns med på kort som erbjuder blipp samt på de kortterminalen som tar emot kontaktlösa betalningar – vilket de flesta idag gör. 

Säkerhet och gräns för kontaktlös betalning

Trots att ingen kod används vid kontaktlös betalning så klassas betalningsalternativet lika säkert som om kod skulle användas vid varje tillfälle. Detta genom betalningsgränser och säkerhetsfunktioner. 

 • Beloppsgräns
  Gränsen för betalning utan PIN-kod är på mellan 200 kronor och 400 kronor. I det fall som gränsen är i Euro är gränsen på maximalt 50 Euro. Nivån kan även variera i olika länder och för olika kort.
  Det är kortutgivaren som avgör nivån men den får alltså aldrig vara högre än 400 kr i Sverige. Genomförs ett köp på större belopp kan fortfarande kontaktlös betalning användas men PIN-kod behöver anges. 
 • PIN-kod krävs regelbundet
  Även om inköp sker för ett belopp under 400kr kan PIN-kod ibland krävas ändå. Detta är en säkerhetsfunktion som innebär att ett kort som blir stulet inte kommer kunna utnyttjas till ett obegränsat antal köp. Hur många Blipp-köp som kan ske innan PIN-kod måste användas anges inte av banken på grund av säkerhetsskäl. Antalet varierar även mellan olika tillfällen och kort.
 • Kort räckvidd
  Kortens radiovågor är så svaga att de enbart når ett par centimeter. Ofta krävs det att kortet behöver vara 2cm - 5cm ifrån betalningsterminalen. Därmed är risken minimal att en felaktig betalning uppstår eller att en bedragare lyckas hålla en dold terminal tillräckligt nära kortet. 

Blippa med kort, mobil, klocka

Utöver att Blippa med betalkort är det även möjligt att genomföra liknande betalningar med mobilen eller en smartklocka. Detta förutsätter att dessa har NFC-funktion aktiverad samt har programvara som är kompatibelt för kontaktlös betalning. För iOS krävs iOS6 eller senare version. 

I appen läggs kortuppgifterna in varpå mobilen eller klockan sedan hålls nära betalningsterminalen vid betalning. Dessa alternativ för kontaktlös betalning innebär en ytterligare säkerhet. Detta eftersom man först måste låsa upp mobilen/klockan med PIN-kod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, och att man sedan kan behöva använda fingeravtryck för att genomföra betalningar på högre belopp i betalningsappen. Exempel på appar som kan användas för att blippa är:

 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Fitbit Pay
 • Garmin Pay
 • Samsung Pay

Alla kort är däremot inte kompatibla med samtliga av dessa betalningsalternativ. 

Vanliga frågor om kontaktlös betalning

Hur aktivertar jag kontaktlös betalning?
Vad innebär kontaktlös betalning?
Vilka kort har blipp?
Kan man stänga av kontaktlös betalnin?
Är kontaktlös betalning säkert?
Vad är gränsen för kontaktlös betalning?
Hur många gånger kan man blippa per dag?