Bäst tankkort 2023

Publicerad: 1/20/2023

Vilket är det bästa kreditkortet 2023 för drivmedel? Det beror delvis på om rabatt på drivmedel, bonus eller antal försäkringar jämförs. 

I denna jämförelse ställs fyra tankkort, och ett klassiskt kreditkort, mot varandra utifrån flera olika faktorer. Dessutom anger vi vilket tankkort vi anser vara bäst 2023. I jämförelsen ingår följande kreditkort (ej företagskort). 

*Everydaycard är inte ett renodlat tankkort. Däremot är kreditkortet med i jämförelsen för att påvisa att bensinkort inte alltid är bästa alternativet för att få billigare drivmedel och tillgång till försäkringar.

Shell – Bäst tankkort...

Vi utser Shell till bästa tankkortet 2023 – men med vissa reservationer... Det får utmärkelsen utifrån följande fördelar:

 • Ger hög rabatt vid tankning på bemannade stationer
 • Har flest bilrelaterade försäkringar
 • Ger 0,5 % bonus på övriga inköp

Däremot är inte Shell lika rikstäckande som exempelvis OKQ8. Det krävs självklart att det finns tankningsmöjligheter i närheten för att kreditkortets fördelar ska kunna utnyttjas. 

…eller Everydaycard

Bäst bonus på tankning ges däremot med Everydaycard. Detta genom att kortets bonusprogram ger:

 • 1 % hos alla bensinkedjor
 • 1 % hos alla livsmedelskedjor
 • Upp till 1% på övriga inköp 

Däremot är inte Everydaycard gratis utan har en årsavgift på 195 kronor. En avgift som relativt snabbt tjänas in tack vare kortets bonusprogram. 

Nedan ställs de fem korten mot varandra utifrån rabatt på drivmedel, bonus på övriga inköp, försäkringar och tillgång till stationer. 

Bäst rabatt på drivmedel

Samtliga tankkortet ger rabatt på drivmedel vid tankning hos den bensinkedja som kortet är utgivet av. Däremot kan det finnas lojalitetsprogram som innebär att rabatt går att nå utan att inköpet måste ske med kreditkort. För att göra jämförelsen korrekt presenteras enbart de unika fördelarna som alltså bara kan nås kreditkortet. 

 • Shell
  Om tankning sker på en bemannad Shellstation ges 15 öre i rabatt per liter. Någon rabatt ges alltså inte på automatstationer. 
 • Preem
  Om tankning sker på en bemannad Preemstation ges 25 öre i rabatt per liter. Tankning på automatstationer ger 15 öre rabatt per liter. 
  Men…
  Även utan kreditkortet från Preem går det att få rabatt. Detta med 15 öre på bemannade stationer och 10 öre på obemannade. Detta genom att koppla valfritt bank- eller kreditkort till deras lojalitetsprogram. Därmed är fördelen med att betala med just detta kreditkort enbart 10 öre respektive 5 öre per liter. 
 • OKQ8
  När ett kreditkort tecknas hos OKQ8 kommer personen automatiskt bli medlem hos OKQ8. Som medlem ges bland annat tillgång till rabatter samt återbäring på inköp i butik och av drivmedel. På hemsidan nämns exempelvis följande: 20 öre per liter – via återbäring och 2 % för butiksinköp – via återbäring.
  Men…
  Förmånerna blir tillgängliga via kreditkortet men går alltså att nå även utan kreditkortet. Detta genom att visa upp OKQ8 medlemskort vid inköp. Någon unik rabatt hos OKQ8 ges alltså inte med deras kreditkort.  
 • Circle K
  Valfritt bank- eller kreditkort kan kopplas, i kassan, till lojalitetsprogrammet Circle K Extra. Alla tankningar som sker med det kortet ger sedan 15 öre rabatt per liter drivmedel. Något kreditkort krävs alltså inte för att få denna rabatt. Med kreditkortet kan däremot högre rabatt nås. Tanka minst 200 liter under 90 dagar – Få 5 öre extra i rabatt per liter med kortet. Total rabatt blir 20 öre per liter.  Tanka minst 400 liter under 90 dagar – Få 10 öre extra i rabatt per liter med kortet. Total rabatt blir 25 öre per liter. 
  Men…
  För de som tankar mindre än 200 liter, under en löpande period av 90 dagar, ger alltså kreditkortet inte någon specifik rabatt. Grundrabatten, på 15 öre, nås nämligen utan kortet. 
 • Everydaycard
  Everydaycard ger 1 % i bonus vid inköp av drivmedel. Detta oavsett om inköp sker på bemannad eller obemannad station. Dessutom ges bonus hos alla drivmedelskedjor vilket skiljer detta kort mot de tankkort som ingår i denna jämförelse. Det kan därmed vara bäst tankkort för personer som tankar hos flera olika bensinkedjor och inte primärt utnyttjar en enskild kedjas rabatter och erbjudanden. 
  Men…
  Kortet har årsavgift på 195 kronor. Sker inköp av drivmedel, eller livsmedel, på totalt 1700 kronor per månad betalar bonusen tillbaka lika mycket som årsavgiften. 

Tänk på följande

Det går att få rabatt hos Preem, Circle K och OKQ8 genom medlemskap i deras lojalitetsprogram. För att få denna rabatt krävs alltså inte deras kreditkort. Däremot kan större rabatt ges med kreditkortet. Det är även enbart Everydaycard som ger bonus oavsett vilken bensinkedja som tankning sker hos. 

Bäst bonus på övriga inköp

Alla tankkort har bonusprogram som innebär att bonus ges på samtliga inköp. Detta med undantag för inköp hos konkurrerande drivmedelskedjor samt inköp av lotter och spel. Det varierar om bonus ges vid inköp i den egna butiken eller inte.  

Ofta gäller att bonusgrundat köpbelopp är totala kreditbeloppet. Om kreditgränsen är på 20 000 kronor och bonusen är på 0,5 % kan alltså maximalt 100 kronor tjänas i bonus per månad. 

 • Shell
  Samtliga inköp, både hos Shell och i andra butiker, ger 0,5 % i bonus. Detta med två undantag. Vid tankning på bemannad Shellstation ges i stället rabatt (se ovan). Vid inköp hos konkurrerande drivmedelsstationer ges ingen bonus alls.  
 • Preem
  Inköp i andra butiker än Preem ger 0,5 % i bonus. Detta förutom inköp hos konkurrerande drivmedelsstationer. Bonus ges inte hos Preem eftersom rabatt och erbjudanden i stället erbjuds. 
 • OKQ8
  Inköp i andra butiker än OkKQ8 ger en bonus på 0,3%. Används den intjänade bonuschecken för inköp på en bemannad OKQ8-station dubbleras värdet. Förväntas checken användas hos med dem går det alltså att räkna med 0,6 % i bonus. Bonus ges inte hos andra drivmedelsbolag. 
 • Circle K
  Inköp som sker hos Circle K ger 1 % i bonus. Övriga inköp, dvs. hos andra butikskedjor, ger 0,5 % i bonus. I likhet med övriga drivmedelskedjor ges inte bonus hos konkurrerande kedjor. 
 • Everydaycard
  Med Everydaycard ges 1% i bonus hos drivmedelsbutiker och livsmedelsbutiker. Om inköp sker på maximalt 19 999 kronor under en bonusperiod ges 0,5 % i bonus på övriga inköp. Sker större inköp ges även dessa 1%. En bonusperiod sträcker sig över 6 månader. 
  Då de flesta spenderar minst 20 000 kronor under 6 månader kan bonusen beräknas till 1 % på samtliga inköp. 

Tänk på att

Samtliga kort som är med i jämförelsen ger bonus på övriga inköp. Det kort som ger mest är Everydaycard, med 1%. Men detta kort har en årsavgift på 195 kronor. 

Flest försäkringar

Med de allra flesta kreditkort ingår reseförsäkring. Det som skiljer tankkorten åt är istället vilka övriga försäkringar som ingår. 

Shell

 • Nyckelförsäkring
 • Självriskskydd vid bärgning och assistans
 • Tanka-fel-försäkring
 • Reseförsäkring

Shell har därmed flest försäkringar som är relaterade till bilen. 

Preem

 • Tanka-fel-Försäkring
 • Reseförsäkring

OKQ8

 • Reseförsäkring

Circle K

 • Tanka-fel-försäkring
 • Reseförsäkring

Everydaycard

 • Självriskskydd vid bärgning & assistans
 • Leveransförsäkring vid onlineköp
 • Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner
 • Reseförsäkring

Tänk på att:

Både ”Tanka-fel-försäkring” samt ”Självriskskydd vid bärgning & assistans” kan kräva att tankning har betalats med kreditkortet. Försäkringarna kan då vara aktiva under exempelvis 60 dagar efter tankningstillfället. 

Bäst tillgång till stationer

Det bästa tankkortet är det som kommer till användning…Välj därför kort utifrån vilka bensinkedjor som finns tillgängliga i närheten där du bor. De flesta väljer att tanka i närheten av hemmet eller arbetet. Nedan beskrivs hur många stationer som de olika drivmedelskedjorna har. 

 • Shell
  Drivmedelskedjan ST1 köpte, år 2010, upp Shells verksamhet i Sverige. Det innebär exempelvis att ST1-appen kan användas vid tankning oavsett om det är en Shell- eller ST1-station. Totalt finns det 500 stationer att tanka på ”från Trelleborg till Haparanda”. Se var Shell har stationer i Sverige via deras interaktiva karttjänst. 
 • Preem
  Preem är “Sveriges största drivmedelsbolag” och erbjuder 520 tankställen, för både privat- och yrkestrafik, över hela Sverige. Se var stationerna finns i deras interaktiva karttjänst. 
 • OKQ8
  OKQ8 erbjuder sina produkter och tjänster i ”743 stationer över hela landet”. Detta både via automatstationer och bemannade stationer. Drivmedelskedjan vänder sig både till privatpersoner, transportföretag, sjöfart och industrier. 
 • Circle K
  Circle K har ”760 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik”. Närmaste station kan hittas via deras interaktiva karttjänst. 
 • Everydaycard
  Everydaycard är inte knutet till en drivmedelskedja och ger lika stor bonus oavsett hos vilken drivmedelskedja som inköp sker. 

Tänk på att…

Självklart kan ett tankkort användas för att betala drivmedel hos en konkurrerande drivmedelskedja. Däremot ger dessa inköp inte någon bonus eller rabatt. 

Ej hänsyn till… 

Denna jämförelse har enbart tagit hänsyn till de stora fördelarna med tankkort. Jämförelsen har därmed inte tagit hänsyn till följande:

 • Ränta
  Räntekostnaden kan undvikas genom att hela fakturabeloppet betalas varje månad. Det är även viktigt att direkt anmäla E-faktura då flera kortutgivare tar ut en avgift för pappersfaktura. 
 • Årsavgift
  Samtliga tankkort kan tecknas utan årsavgift vilket gör att detta inte heller avgör vilket som är bäst. Av de kort som jämförs ovan är det enbart Everydaycard som har årsavgift (195 kr). 
 • Välkomsterbjudanden
  Flera kortutgivare ger välkomsterbjudanden. Det kan exempelvis vara högre rabatt på drivmedel under de tre första månaderna. Det kan visserligen vara något att jämföra för den som kommer att åka väldigt mycket under kommande tre månader men de flesta väljer ett kreditkort som de har under längre tid. 
 • Drivmedelspris
  Hänsyn har inte tagits till vilket drivmedelspris som de olika stationerna har. Det kan resultera i att även om ett kreditkort ger 25 öre rabatt per liter så kan tankning bli billigare genom att åka till en annan station, inte minst automatstation. 
 • Sparkonto
  Förr var det vanligt att tankkort gav hög sparränta på deras kreditkort. Nu är sparräntan i nivå med många andra kort och banker. Det är därmed inte någon speciell fördel.  
 • Rabatter som nås utan kreditkort
  Som visas under rubriken ”Rabatt på drivmedel” ger flera drivmedelskedjor rabatt till de som går med i deras lojalitetsprogram. Dessa rabatter kan nås utan kreditkortet. Jämförelsen utesluter därmed dessa rabatter samt andra förmåner som inte är specifikt knutna till kreditkortet. 
Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 1/20/2023

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.