Norwegiankortet försämrar bonusnivå och försäkringsutbud

Norwegiankortet försämrar bonusnivå och försäkringsutbud

Från den första januari 2024 kommer nya regler att gälla för Norwegiankortets bonusprogram samt försäkringsutbud. Detta genom att begränsningar införs på intjäning av CashPoints samt att dagligvaruförsäkringen försvinner. 

Bank Norwegian lojalitetsprogram

Med Norwegiankortet går det att välja mellan att tjäna 0,5% i cashback eller 0,5% i Norwegians poäng, CashPoints. Tidigare har det enbart varit en begränsning för intjäning av cashback. Detta med en årlig cashbackgrundande gräns på 100 000 kronor per år. Med andra ord kunde cashbacken maximalt uppgå till 500 kronor per år. 

Någon begränsning gällande hur många CashPoints som gick att tjäna fanns däremot inte. En sådan begränsning kommer att införas vid årsskiftet 2023/2024. 

Begränsning i CashPoints

Uppdatering av bonusreglerna innebär att gränsen för bonusgrundade inköp blir på 100 000 kronor oavsett om cashback eller CashPoints önskas. Nivån gäller per kalenderår och totalt för intjänad cashback och flygbonus. En person kan därmed exempelvis välja att tjäna 250 kronor i cashback och 250 kronor i flygbonus. 

Förändringen försämrar en av de största fördelarna med Norwegiankortet. De som tidigare använde kreditkortet frekvent kunde lätt spara ihop tillräckligt med poäng till en utlandsresa per år. Med denna begränsning kommer antalet poäng som kan tjänas under ett kalenderår minskas väsentligt. 

Dagligvaruförsäkringen försvinner

Utöver försämrat bonusprogram försvinner även kreditkortets dagligvaruförsäkring. Dagligvaruförsäkringen har varit unik för Norwegiankortet och har inneburit att de som blivit sjukskriven, eller arbetslös, fått en ersättning som motsvarat ”en månads förbrukning av dagligvaror”. Detta utifrån hur stort genomsnittligt belopp som betalats för dagligvaror under de senaste månaderna men som mest 10 000 kronor. 

Försäkringen lanserades 2020 och de som önskar få ett liknande ekonomiskt skydd rekommenderas istället att teckna tillägget ”Betalskydd”. Ett försäkringstillägg som tidigare kostade 0,72% av utestående saldo och som, efter första januari 2024, kostar 1% av detta belopp. 

Betalskydd ger däremot betydligt bredare ekonomiskt skydd än vad dagligvaruförsäkringen gav. Detta genom att ersätta upp till 10 000 kronor per månad, av utnyttjat kreditbelopp, i upp till 12månader vid arbetslöshet eller sjukskrivning till minst 50%. Dessutom ersätter försäkringen om kortinnehavaren avlider på grund av sjukdom eller olycka.  

Mattias Skog
Mattias Skog Publicerad 11/7/2023

Mitt namn är Mattias, och jag har varit innehållsansvarig för Alltomkreditkort.se sedan 2015. En av mina huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att all information på vår webbplats är korrekt och uppdaterad. Utöver detta är jag också ansvarig för att hantera alla frågor som våra besökare har om kreditkort. Så om du någonsin undrar över något, tveka inte att kontakta mig!