Rocker lanserar tre nivåer

Publicerad: 2022-03-02

I slutet av februari 2022 lanserade Rocker tre olika nivåer på deras kort/konto. Därmed valde de samma väg som många av deras konkurrerande kort. Största skillnaderna blev att det fysiska kortet inte längre erbjöds gratis, införande av kort med fingeravtrycksläsare samt begränsningar kring deras cashbackprogram. 

De flesta debetkort på den svenska marknaden går att teckna på flera olika nivåer. Ett kort är gratis och har de grundläggande funktionerna medan övriga nivåer har en månadsavgift men samtidigt ger tillgång till fler förmåner. Kort som Revolut, P.F.C och Lunar har haft så länge och nu väljer även Rocker att lansera sina olika nivåer, eller paket som de själva kallar nivåerna. 

Inte längre gratis fysiskt kort

En punkt som nu skiljer Rocker mot konkurrerande betalkort är att de inte längre erbjuder gratis fysiskt kort. Detta ingår nämligen bara i paketen Plus och Premium. En lösning är däremot att lägga in det digitala kortet i betaltjänster som Google Pay eller Samsung Pay och på så vis ändå betala i detaljhandeln utan att behöva välja högre paketnivå. 

Lägre cashback

En försämring för befintliga kunder är den begränsning i cashbacksystemet som införts. Användare av Rockerkortet kan värva andra och höja sin cashback med 0,5 %-enhet för varje värvning. Detta upp till en cashback på totalt 10 % per köp. 

Funktionen kvarstår visserligen på alla tre nivåerna men begränsning införs hur stor cashback som går att få. Med gratis virtuellt kort är gränsen 1 %, på Plus 5 % och med Premium 10 %. 

Sveriges första betalkort med biometri

Den största nyheten är att Rocker lanserar Sveriges första betalkort med fingeravtrycksläsare inbyggd i kortet. En säkerhetslösning som kan ersätta PIN-koden och alltså kan användas oavsett köpbelopp. 

Tre olika paket

Nivåerna, eller paketen som Rocker kallar dem, innebär både olika månadskostnad och olika förmåner.  Grundfunktionerna nås via alla paket men vissa tjänster som tidigare varit gratis hittas nu enbart inom nivåer med månadsavgift. Den största skillnaden är att det inte längre är gratis att ha ett fysiskt debetkort. 

Standard är det enklaste paketet och har ingen månadsavgift. Ett virtuellt kort ingår vilket gör det möjligt att exempelvis betala via Google Pay eller betala i E-butiker. En begränsning som har införts är att bonus maximalt kan uppgå till 1% samt att max 3 kvitton kan sparas i tjänsten Rocker Organize. Dessutom ingår inte längre reseförsäkringen. 

Plus kostar 29 kr per månad och ger även tillgång till ett fysiskt kort. Med kortet ges även möjlighet att välja egen PIN-kod, högre sparränta och bonus upp till 5% på alla inköp. Dessutom finns ingen gräns för hantering av kvitton. 

Premium är kortet med flest förmåner. Det kostar 99 kr per månad och ger tillgång till ett biometriskt kort med fingeravtrycksläsare integrerat (Rocker Touch). Dessutom ges högre sparränta och cashback upp till 10 %. 

Viktigt att välja för befintliga kunder

I ett mail till befintliga kunder anger Rocker att nya villkor börjar gälla första mars 2022 och att inget behöver göras för att de nya villkoren ska godkännas. Däremot behöver ett aktivt val ske gällande nivå på Rockerpaket senast sista mars. De som inte genomför ett aktivt val innan dess kommer automatiskt att ”vara utan Rockerpaket”.