Topplistan över bäst kreditkort med sparränta 2023

Resurs Gold
Resurs Gold
 • 0.5 poäng per spenderad krona
 • 6 månaders räntefri delbetalning
 • Betala räkningar med kortet
 • Årsavgift: 245 kr
 • Högsta kredit: 150 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,95 - 27,43 %
 • Räntefritt: 60 dagar
Mer information
Jämför kort
Lunar Standard
Lunar Standard
 • Fritt valutapåslag
 • Gratis årsavgift
 • Ingen uttagsavgfit
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort
Lunar Premium
Lunar Premium
 • Utan uttagsavgift och valutapåslag
 • En app – för allt inom privatekonomin
 • Gemensamma konton - men kommentarsfunktion
 • Årsavgift: 948 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort
Lunar Pro
Lunar Pro
 • Metallkort med namnet graverat
 • Bästa kortet hos Lunar
 • Två gratis extrakort
 • Årsavgift: 1 788 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort

Vad innebär sparränta på kreditkort?

Det som kännetecknar kreditkort med sparränta är att ränteintäkt tjänas varje dag som saldot på kreditkortskontot är positivt. Med andra ord har kortägaren satt in ett större belopp än fakturabeloppet. Därmed har krediten först reglerats varpå det sedan uppstått ett positivt saldo. 

Genom att sätta in ett större belopp ges därmed två fördelar. För det första ges inlåningsränta på insatt kapital och för det andra används beloppet vid kortbetalning. Det går på detta sätt att använda ett kreditkort, och ta del av dess förmåner, utan att utnyttja den inbyggda krediten.  

Bättre än bankkonto med ränta

Generellt ger kreditkort med ränta betydligt bättre inlåningsränta än vad storbankerna ger på deras sparkonton. En jämförelse från mars 2022 visar detta tydligt. Nedan presenteras de kreditkort som då hade bäst inlåningsränta, i jämförelse med den bästa sparräntan som gick att få hos storbankerna vid samma tillfälle. (Enbart rörlig ränta)

För att få bästa sparräntan bör alltså konto hos nischbank eller sparande på kort prioriteras. 

Rörlig ränta

Samtliga kreditkort har rörlig inlåningsränta på sina konton. Det innebär att insättningar och uttag kan ske utan att avgift uppstår samt att kortföretaget har rätten att ändra räntenivån över tid. Detta sker primärt om Riksbanken ändrar styrräntan. 

Sparräntor med insättningsgaranti

Om kredit- eller debetkort erbjuder inlåningsränta är det sparräntor med insättningsgaranti. Detta eftersom konton utan insättningsgaranti inte längre får erbjudas sedan 1 januari 2021. 

Sparräntor med insättningsgaranti innebär att insatt kapital, och eventuell sparränta, garanteras av Riksgälden (Svenska staten). Skulle kreditkortsföretaget gå i konkurs kommer Riksgälden automatiskt, inom 3 dagar, betala ut insatt summa till de privatpersoner som hade pengar på kort eller konto hos företaget. Det finns alltså ingen risk med att spara pengar på kort med sparränta. 

Så fungerar det

Kreditkort med sparränta ger ränta på insatta medel som överstiger återbetalning av utnyttjad kredit. Om en person får en kreditkortsfaktura på 15 000 kr och istället betalar in 20 000 kr kommer ränta ges på det överstigande beloppet, dvs 5 000 kr. 

1. Sätt in pengar

Insättning sker på exakt samma sätt som vid betalning av kreditkortsfakturan. Genom att ange samma OCR-nummer kommer pengarna in på kreditkortskontot. Uppstår ett positivt saldo kommer ränta beräknas på detta belopp. 

2. Få ränta 

Beräkning av ränteintäkt sker varje dag som det finns positivt saldo på kontot. Hur ofta utbetalning sker av intjänad ränta kan däremot variera. Det kan exempelvis vara en gång per år men även tätare intervall. 

Ges ränta på insatt kapital på ett kreditkort kommer räntan att betalas ut till kortkontot och därmed användas vid kommande kortköp. 

3. Betala med kortet

Vid kortbetalning kommer först insatt kapital att användas för betalning. Om det inte finns något saldo kommer krediten att börja utnyttjas. Genom att ett större belopp sätts in på kortkontot ges sparränta samtidigt som krediten aldrig behöver utnyttjas, med risk för räntekostnad. 

Det är alltså inte möjligt att sätta in ett belopp på kreditkortet och sedan enbart använda krediten vid kortinköp. Insatt kapital kommer alltid att dras först. 

4. (Ränta via externt konto)

Det finns även kort som erbjuder sparränta via externa sparkonton. Pengar sätts därmed in på ett sparkonto och påverkar inte krediten. Eftersom kortet inte är kopplat till detta konto kommer inte heller pengarna att användas vid kortbetalning. Exempel på denna lösning är kreditkort från Resurs. Läs mer om korten nedan. 

I detta fall erbjuds alltså ett bankkonto med ränta som enbart är tillgänglig för personer som har specifika kort. Det blir därmed något missvisande att kalla dessa för kreditkort med sparränta då det snarare är kreditkort som ger tillgång till ett speciellt sparkonto.   

Exempel på kreditkort med sparränta 2023

Nedan presenteras några av de kreditkort med sparränta 2023. Det är ofta samma aktörer som erbjuder de högsta inlåningsräntorna i Sverige.  

 • Lunar är ett gratis debetkort som ofta erbjuder bästa sparräntan i Sverige. Insättning till kortkontot sker med Swish. Med kort hos Lunar ges en inlåningsränta på 2,25 %. 
 • OKQ8 är ett kreditkort som ger 0,75 % på insatt belopp. Vid betalning med kortet kommer först insatt kapital användas och sedan kortets kredit. Det går även att få delar eller hela beloppet utbetalt till konto genom att kontakta kundtjänst. 
 • Alla kreditkort från Resurs ger möjlighet för kortägaren att ansöka om Resurs Card Spar. Det är ett sparkonto med 0,90 % i ränta. Detta är alltså en högre nivå än vad som ges till kunder hos Resurs utan kreditkort. Däremot är det inte ett kreditkortskonto vilket innebär att pengarna måste tas ut från sparkontot och sättas in på kortkonto om de önskas användas vid kortbetalning. 

Som visas ovan är det viktigt att du jämför sparränta mellan olika aktörer, och generellt håller dig från storbankerna, om god avkastning önskas. 

Jämför sparränta utifrån…

Jämför sparränta hos flera olika banker och kortutgivare utifrån samma förutsättningar. I annat fall kan jämförelsen bli mycket missvisande. Eftersom kreditkort med sparränta alltid har rörlig ränta är det denna nivå som jämförts i denna artikel mot exempelvis storbankerna. 

Är du villig att binda kapitalet under exempelvis 1, 3 eller 5 år ges generellt högre nivåer. Men då kan inte uttag ske under denna tid utan att extrakostnader uppstår. Jämför sparränta utifrån:

 • Rörlig eller bunden ränta?
 • Hur hög inlåningsränta ges?
 • Vid bunden – vad händer om uttag sker i förtid?
 • Vid bunden – hur lång tid tar det att få ut kapitalet?

Passar för dig som…

Är du inte nöjd med vad storbankernas bankkonto med ränta kan erbjuda? Välj istället ett debet- eller kreditkort med ränta. Genom att jämföra banker och kort går det att få betydligt bättre avkastning på insatt kapital. 

Alternativ till kreditkort med sparränta

Det finns ett par alternativ till dessa kort. 

Hög bonus går före hög ränta

Det är generellt mer lönsamt att välja ett kreditkort med bonus och/eller rabatter än att prioritera sparränta. Detta genom att bonusprogram lättare ger högre avkastning. 

Används ett gratis kreditkort med 0,5 % i bonus, och inköp sker för 10 000 kr per månad, kommer total bonus bli 600 kr på ett år. För att få samma summa i ränta, om banken erbjuder 1 % i inlåningsränta, behöver 60 000 kr sparas i ett år utan att användas. Jämför sparränta och utnyttja möjligheten att få ränta – men bonus, cashback och rabatter bör alltså ge mer tillbaka för de allra flesta. 

Annan sparform vid långsiktigt sparande

Vid långsiktigt sparande rekommenderar de allra flesta experter månadssparande i aktiefonder. Detta eftersom historisk genomsnittlig avkastning varit betydligt högre än om pengarna sparats i ett sparkonto. Skillnaden är däremot att värdet i aktiefonder både kan gå upp och ner så det är viktigt att det alternativet enbart väljs vid långsiktigt sparande. 

Vanliga frågor om kreditkort med sparränta

Vilken är den högsta sparräntan 2023?
Vad är en bra sparränta för kreditkort?
Hur räknar man ut sparränta?
Vilket kreditkort har högst sparränta?
Erbjuder OKQ8 Visa sparränta?
Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 3/1/2023

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.