Rocker inför avgift för uttag och valutaväxling

Från den första november 2022 tar Rocker ut en avgift vid kontantuttag samt inköp som sker i utländsk valuta. Dessutom införs en avgift för inaktiva konton.

Rockers ändringar 2022

När Rocker lanserade sitt debetkort var det utan årsavgift, uttagsavgift och valutaväxlingspåslag. I februari 2022 infördes istället tre olika nivåer där enbart lägsta nivån är utan avgifter. På den nivån ingår däremot enbart ett digitalt kort. För de som vill ha ett fysiskt kort finns valet att antingen teckna Plus eller Premium för 29 kr respektive 99 kronor per månad. 

I november införs ytterligare förändringar i kortvillkoren vilket gör att tre kostnader tillkommer oavsett kortnivå. Det är avgift för kontantuttag, valutaväxling samt inaktivt konto. 

Kontantuttag

Vid kontantuttag kommer kortet att debiteras med 49 kronor per tillfälle. Det är något högre avgift än vad som är standard på kreditkort, vilka ofta har en lägsta avgift på 35 – 45 kronor. 

I kontakt med kundtjänst anges orsaken till denna avgift att det blivit ”dyrare att hantera kontanter i dagens samhälle”. Någon förklaring till de andra avgifterna angavs däremot inte. 

Valutaväxling

Om kortet används för köp i utländska valuta behöver Rocker genomföra en valutaväxling till den utländska valutan. Detta har tidigare varit gratis men kommer från 1 november kosta 1,5 %. Ett köp på 1 000 kronor kommer därmed i realitet kosta 1 015 kronor. 

Inaktivt konto

Med inaktivt konto menas att kortkontot inte alls har använts på 6 månader. I detta fall kommer debitering ske med 15 kronor automatiskt från kortkontot.

Tappar reseförmåner

För de som enbart använder kortet till kortinköp inom Sverige behöver förändringarna inte göra någon större skillnad. Detta förutsatt att inte kontantuttag behöver ske. Det är istället som resekort som Rocker verkligen försämras. Att ha med ett kort utan uttagsavgift och valutaväxlingspåslag på resan innebär att flera onödiga kostnader undviks. Önskas kort utan dessa bägge avgifter får därmed Lunar, Revolut eller annat debetkort väljas. Något kreditkort utan valutaväxlingsavgift och uttagsavgift finns inte.  

Lozan Hamid Publicerad 9/2/2022

Mitt namn är Lozan Hamid, och jag är en ekonomistudent vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag har varit skribent för Alltomkreditkort.se sedan början av 2023 och ansvarar för att skriva recensioner, nyheter och insiktsfulla artiklar om kreditbranschen. Jag arbetar också med att uppdatera och underhålla kortdatan för att säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad.

Utöver mina studier och arbete på Alltomkreditkort.se, har jag även arbetat inom kreditbranschen och fått praktisk erfarenhet av att hantera kundernas behov och förväntningar. Denna erfarenhet, kombinerad med mitt starka akademiska engagemang, har gett mig en djup förståelse för privatekonomi och finansiella tjänster.

Uppdaterad 5/8/2023