Både SAS Amex Elite och SAS Eurobonus Premium har ett flertal förmåner med primär inriktning mot flygresor och vistelse utomlands. Vilket är det bästa kortet? I vår jämförelse vinner Elite tydligt. 

Bonus

Med bägge korten samlas SAS EuroBonuspoäng. Högst värde på dessa uppnås om de växlas till bonusresor hos SAS. Det är även möjligt att använda poängen för att boka hotellnätter och hyrbil eller köpa saker från SAS EuroBonus Shop.  

Amex Elite

 • 20 poäng per 100 kronor
 • ”2 för 1” – För varje 150 000 kronor som spenderas med kortet per år får personen en voucher som innebär att en bonusresa till två personer kan bokas till priset för en. 

EuroBonus Premium

 • 25 poäng per 100 kronor på biljetter hos SAS
 • 20 poäng per 100 kronor vid köp i utländsk valuta
 • 15 poäng per 100 kronor på övriga inköp
 • 500 Extrapoäng, utöver ordinarie poäng, vid bilhyra hos Avis.
 • 10 000 poäng i välkomstgåva 

Slutsats

Förutsatt att kortet används i vardagen ger Elite mest poäng. Ska det däremot enbart användas till biljetter hos SAS ger premium lite fler poäng per 100 kronor. 

Statuspoäng

Statuspoäng avgör på vilken nivå inom SAS EuroBonus som kortägaren är på. Nivåerna ger olika fördelar och för många är därför viktigt att snabbt försöka nå exempelvis guldnivån. Statuspoäng tjänas enbart på flygbiljetter hos SAS men nås, via dessa kort, även via andra vägar. 

Amex Elite

Få 20 000 statusgrundande poäng per år. Det innebär att kortinnehavaren aldrig är på lägre än Silvernivå. 

EuroBonus Premium

Få statuspoäng varje månad motsvarande 25 % av intjänade Extrapoäng. Att exempelvis köpa mat och drivmedel för 20 000 kronor innebär 3 000 Extrapoäng. Därmed tjänas även 750 statusgrundande poäng. 

Slutsats

Med Premium går det att få statuspoäng varje månad. Men det krävs mycket stora inköp innan 20 0000 statuspoäng har tjänats in. Amex Elite bör alltså ses som bättre på denna punkt. 

Reseförsäkring

I bägge korten ingår en reseförsäkring. För att försäkringen ska gälla krävs att resan delvis betalats med kortet. 

Amex Elite

Reseförsäkringen gäller i 60 dagar i följd eller sammanlagt 120 dagar under en 12-månaders period. 

 • Krav – Betala resan till minst 75 % med kortet. 
 • Avbeställningsskydd – Upp till 50 000 kronor för avbeställd eller ändrad resa. Dessutom kan ersättning ges, upp till samma summa, för kostnader som inte kunnat utnyttjats så som logi, evenemang och bokade fritidsaktiviteter. 
 • Bagageförsening – Vid 4 timmars försening ersätts inköp av nödvändiga artiklar på upp till 3 000 kronor per person. Vid 48 timmars försening ges ytterligare 3000 kronor. 
 • Personliga ägodelar – Upp till 20 000 kronor ersätts för personliga ägodelar, biljetter eller resedokument om dessa tappas bort eller stulits. 
 • Förseningsförsäkring – Upp till 2 000 kronor/person för exempelvis logi och mat vid försening på minst 4 timmar. 
 • Medicinsk assistans – Ersättning för ”nödvändig medicinsk behandling” upp till 2 000 000 kronor vid sjukdom eller olycka.
 • Hyrbil – Täcker självrisken på hyrbilsförsäkringen samt skador och stöld av fordon. 
 • Digital läkarrådgivning – Få läkarrådgivning dygnet runt via telefon eller videosamtal. Detta via tjänsten Doctor Please.
 • Självrisk – Försäkringen är utan självrisk

EuroBonus Premium

Reseförsäkringen gäller i 60 dagar:

 • Krav – Betala resan till minst 75 % med kortet. 
 • Avbeställningsskydd – Avbeställningsskydd på 15 000 kronor per person och 45 000 kronor per kort. Självrisken är 1 000 kronor. 
 • Transportförsäkring – Ersätter försenad ankomst till destinationen med minst 6 timmar. Max 700 kronor per person och 2 800 kronor per kort. 
 • Bagageförsening - Om bagaget är försenat 6 timmar betalas skäliga inköp på 1 000 kronor per person och 4 000 kronor per kort. Vid försening på minst 48 timmar gäller 2 000 kronor respektive 8 000 kronor. 
 • Självriskeliminering – Ersätter självrisken på hemförsäkring eller bilförsäkring om skada uppstår på hem eller bil under resetiden. Max 10 000 kronor. 
 • Olycksfallsförsäkring – Ersätter vid kroppsskada som innebär minst 20 % medicinsk invaliditet alternativt dödsfall.
 • Självrisk – Avbeställningsskyddet har självrisk. 

Slutsats

American Express är känt för att ha en mer förmånlig reseförsäkring än vad som kan klassas som ”standard”. Det märks tydligt när dessa två kreditkort jämförs. Med Amex Elite ges exempelvis högre ersättningsnivåer på både avbeställningsskydd och bagageförsening och dessutom har kortet ett bredare försäkringsskydd. 

Bekvämare resa

Bägge korten ger en bekvämare flygresa via exempelvis tillgång till lounger och FastTrack

Amex Elite

Med Amex Elite ges gratis tillgång till SAS lounger förutsatt att resan sker i prisklasserna SAS Plus eller SAS Business. Vid resa i SAS Go betalas en avgift per tillfälle. Dessutom ges möjlighet till extra incheckat bagage vid resa med SAS eller Widerøe.

EuroBonus Premium

Fly Premium innebär att du kan resa i SAS Plus eller SAS Business när bonusresor bokas men att betalning bara sker på nivå för SAS Go. Tillgång ges även till Fast Track och SAS lounger. 

Slutsats

Det som primärt skiljer korten åt är att EuroBonus Premium ger tillgång till bättre biljettnivåer, något som inte Elite gör. 

Övriga fördelar

Utöver reseförmåner ingår det även vissa andra förmåner.

Amex Elite

Utöver reseförmåner ingår ett par andra förmåner med Amex Elite:

 • Fast Track
  Vid besök på evenemang på Avicii Arena kan Fast Track utnyttjas för snabbare passage. Den finns vid ingång 4 och 5. 
 • Eventbiljetter
  Via Amex går det att regelbundet köpa biljetter till populära evenemang före alla andra. 

EuroBonus Premium

Samtliga fördelar, utöver reseförsäkringen, är inriktad mot flygresor. Det ingår alltså inte några övriga förmåner. 

Slutsats

På denna punkt är Elite bättre då Premium inte har några förmåner utöver reseförmånerna. 

Avgifter

De vanligaste avgifterna på kreditkort är årsavgift, ränta, uttagsavgift och valutaväxlingspåslag. 

Årsavgift

 • Amex Elite – 4800 kronor per år
 • Eurobonus Premium – 1855 kr per år

Uttagsavgift

 • Amex Elite – 4 %, minst 25 kronor
 • Eurobonus Premium – 3 %, minst 40 kronor

Valutapåslag

 • Amex Elite – 2 % 
 • Eurobonus Premium – 2 %

Ränta 

 • Amex Elite – 15,99 %
 • Eurobonus Premium – 15,48 %

Extrakort

 • Amex Elite – Upp till tre extrakort gratis
 • Eurobonus Premium – Ett extrakort, PointEarner, kostar 295 kronor per år.

Slutsats

Amex Elite är ca 2,5 gånger så dyr som SAS Eurobonus Premium. Men det är även dess enda nackdel när korten ställs mot varandra. Priset speglar helt enkelt att det ingår fler förmåner. 

Vilket kort är bäst? 

Förutsatt att förmånerna kan utnyttjas är Amex Elite ett bättre kreditkort än SAS Eurobonus Premium. Detta genom att kortet har bättre bonusfunktion, bredare reseförsäkring samt fler övriga förmåner. Men den betydligt högre årsavgiften kräver att förmånerna verkligen utnyttjas ofta. I annat fall kan Premium väljas.