Vad är kortnummer?

Kortnumret är den 16-siffriga nummerserie som vanligtvis står på framsidan av bank eller kreditkort. Numret är unikt och kan användas för att identifiera ett specifikt kort. När du beställer ett nytt kort får du därför alltid ett nytt kortnummer, även om kortet är anslutet till samma konto eller kredit. Även virtuella eller digitala kort har kortnummer. Numret ska inte blandas ihop med CVC-koden, den tresiffriga kod på baksidan av kortet som också måste anges vid köp.

Första siffran

Första siffran i kortnumret anger den huvudsakliga bransch som kortföretaget är verksam inom. Det gäller däremot inte kreditkort då kreditkorten ges ut i samarbete med en bank.   

1 – 2 = Flygbolag

3 = Rese och nöje

4 – 5 = Bank och kredit

6 = Handel och bank

7 = Drivmedelsföretag

8 = Telekommunikation

9 = Bolag inom statlig förvaltning

Kortnummmer Visa & Mastercard

Är det ett kreditkort anger även första siffran vilket betalningsföretag som hanterar betalningarna. Samtliga kreditkort från Visa börjar med en 4:a medan kort från Mastercard börjar på en 5:a. Sedan 2017 har Mastercard även börjat använda en 2:a som initial siffra. American Express börjar med en 3:a. 

Siffra 2 – 6

Kommande fem siffror ger mer information om kortutställaren, exempelvis Visa eller Amex

Siffra 7 - 15

Dessa siffror är kopplade till kortinnehavaren. Det är därmed dessa som är unika och kopplar kortnumret till innehavare, kredit och konto. 

Även om namnet skulle vara utraderat på kortet kan alltså kortutgivaren spåra vem som äger ett specifikt kort via dess kortnummer. Däremot kan inte en privatperson genomföra denna spårning. 

Siffra 16

Den sista siffran är en kontrollsiffra. Den räknas ut utifrån övriga siffror och används som en säkerhetsåtgärd för att upptäcka felaktigheter när kortnumret anges. Skulle kortnumret anges fel, exempelvis vid ett onlineköp, kommer det alltså till stor sannolikhet upptäckas. Detta utifrån att de angivna siffrorna tillsammans avgör vilken kontrollsiffran ska vara. 

Så ser du ditt kortnummer

Det går att se kortnumret direkt på kortet samt ofta online via kortutgivarens hemsida. Det går däremot inte att se det vid mobila betalningstjänster. 

På kortet

 • Kortnumret kan antingen stå på framsidan eller baksidan på ett kreditkort. Bilden ovan är på Collector Easyliving där numret står på framsidan. På bilden ovan börjar kortnumret på 1234 och slutar på 4567. 

Se kortnummer online

 • Det är oftast möjligt att se sitt kortnummer online. Detta genom att logga in på kortutgivarens hemsida eller i dess app. Hos en del kortutgivare går det att se kortnumret på bägge dessa ställen medan andra inte visar det i appen. Det är däremot inte säkert att CVC-koden visas. 
 • En orsak till att kortnumret inte alltid visas i den tillhörande appen är säkerhetsperspektivet. Skulle mobilen bli stulen skulle kortnummer och tillhörande CVC-kod alltså kunna ses och direkt användas för inköp. 

Ej vid mobila betalningar

 • Via exempelvis Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay kan mobilbetalningar ske i butik. En smidig lösning som innebär att mobilen hålls nära betalningsterminalen vid betalning. I dessa fall kommer däremot inte ditt kortnummer att användas vid betalning. Det är istället ett fiktivt nummer som skapas (kallas ofta för token) och som betalning sker med. På detta sätt säkerställs att kortnumret hanteras på ett säkert sätt och att det inte behöver lämnas ut via dessa betalningar. 
 • Även om kortuppgifterna anges vid registrering i tjänsten så går det inte att i efterhand gå in i appen och se dessa uppgifter. Vanligtvis visas bara de fyra sista sifforna för att det ska gå att identifiera vilket av personens kort som är registrerade. 

Behandlas som värdehandling

Kortnumret bör hanteras som en värdehandling och därmed aldrig ges ut till obehöriga. Vid misstanke om att andra har tillgång till numret bör kortet spärras och ett nytt kort beställas. 

Risken är att annars att ett kortbedrägeri sker. Med andra ord att någon obehörig använder sig av kortuppgifterna för att genomföra betalningar. Exempel på vägar till kortbedrägeri är:

 • Skimning
  Med skimning menas att magnetremsan kopieras varpå bedragarna kommer över kortnummer. 
 • Kopiering av koder
  Ett annat alternativ är att bedragare helt enkelt tar foto på kortets fram och baksida. Därmed får de enkelt tillgång till både kortnummer, namn och CVC-kod. Med andra ord all information som krävs för att kunna genomföra inköp online förutsatt att kortet inte är spärrat för onlinehandel. 
 • Phishing
  Med phishing menas att bedragare ”fiskar” efter kortuppgifter via mail, telefon eller falska hemsidor. 

Minska risken för att kortnumret kommer i felaktiga händer via:

 1. Debetkort för ökad trygghet
  För att minska risken för bedrägeri kan ett separat kort användas vid inköp online, dvs. när kortnummer behöver anges i en E-butik. Detta inte minst om inköp önskas ske från utländska E-butiker eller butiker som köp inte skett från tidigare. 
  Att använda ett separat kort för dessa transaktioner är även något som Polisen uppmanar till i deras artikel om näthandel.
  Exempel på svenska debetkort som kan användas för denna funktion är P.F.C, Rocker och Lunar. På mindre än en minut kan pengar ”swishas” till kortet varpå det sedan kan användas för köp. Eftersom det varken är kopplat till lönekontot eller har en kredit kan aldrig mer pengar förloras än vad som för tillfället är på kortet. 
 2. Ta bort CVC-kod
  Genom att skrapa bort CVC-koden kommer bedragare, som kommer över kortetnumret, inte kunna genomföra köp online. Lite förenklat kan CVC-koden därmed jämföras med hur PIN-koden används vid köp i fysiska butiker. 
 3. Använda engångskortnummer / virtuella kortnummer
  Flera kortutgivare erbjuder så kallade engångskort. I appen, eller på hemsidan, skapas ett kortnummer som enbart kan användas för ett enda köp. Det kan därmed användas online utan risk. Skulle bedragare komma över kortnumret kan de i alla fall inte använda det om det redan använts vid ett kortköp. 

Övrig information på kreditkortet

 • Kreditkortsnummer – Ca 16 siffror och kopplar samman kortägaren, konto och kort. På bild ”1234 2345 3456 4567”. 
 • Giltighetstid – Vilken månad och vilket år som kortets giltighetstid går ut. På bild 05/05 dvs. maj 2005.
 • Namn – Namnet på kortägaren. Enligt bankernas villkor får inte kortet användas av någon annan än kortägaren. På bild ”Ola Norman”. 
 • CVC-kod – Tresiffrig kod som måste anges vid köp online. Syns ej på bilden då det står på baksidan av detta kort.  

Vanliga frågor om kortnummer

Vart står kortnumret?
Kan man se vem som äger ett kortnummer?
Vad innebär det om det står att ens kortnummer är ogiltigt?
Hur långt är kortnummer på Visa och Mastercard?
Hur ser man sitt kortnummer utan kort?
Sandra Attermo Publicerad 1/5/2023

Mitt namn är Sandra och jag är sedan 2022 skribent på Alltomkreditkort.se. Mitt arbete går ut på att skriva texter, som till exempel recensioner, nyheter och guider. Jag har tidigare arbetat med lån och har tack vare detta stor kunskap om kreditupplysning och kreditbedömning. Ett annat område som jag gillar att skriva om är hur man sparar pengar och förbättrar sin privatekonomi.

Uppdaterad 1/12/2024