Skillnaden mellan betalkort och kreditkort

Till viss del fungerar ett betalkort och ett kreditkort på samma sätt. Det finns alltså en del likehter men de olika korten har även specifika fördelar och nackdelar, något man bör se över innan man väljer vilket kort som ska tecknas.

Likheten sitter främst i att alla inköp som sker samlas på en månadsfaktura. Därmed får man en tydlig överblick över vad som köpts in under månaden. Dessutom kan man i lugn och ro gå igenom inköpen och se att inte dubbla dragningar eller bedrägerier genomförts. Skulle det finnas en kostnad på fakturan som kortägaren inte är ansvarig för kan kortutgivaren kontaktas och denna kostnad strykas. Det skapar därmed både en bättre och säkrare överblick över ekonomin.

Hitta bästa kreditkortet

Vad är det som skiljer dem åt egentligen?

Det som skiljer korten åt är framförallt tre punkter som vi kommer gå igenom här nedan:

1. Betalning

  • Betalkort - När fakturan kommer till kunden ska den betalas till sin helhet. Det går inte att delbetala.
  • Kreditkort – När fakturan kommer till kunden finns valet att betala den till sin helhet eller delbetala fakturan över flera månader. Om delbetalning väljs kan valfritt belopp betalas men med krav på en lägsta nivå (exempelvis: 5 % av utnyttjad kredit). I detta fall uppkommer räntkostnad.

2. Var kan kortet användas?

  • Betalkort – Det finns flera betalkort som kan användas över hela världen och i vilka butiker som helst. Men det finns även de som är knutna till enbart ett företag. Det kan exempelvis vara ett betalkort som bara går att använda på Statoil. För företag kan det vara en säkerhet att de anställda har kort som enbart kan användas hos en specifik butik.
  • Kreditkort – Kreditkortet gäller vanligtvis över hela världen och i vilka butiker som helst.

3. Rabatter och Förmåner

Utöver flexibel återbetalning så är det denna punkt som främst skiljer betalkorten mot kreditkorten.

Kreditkorten har generellt fler rabatter, bonusar och erbjudanden. Betalkorten ger visserligen även de vissa rabatter men ställs två kort från samma kortutgivare mot varandra så brukar kreditkortet vara bäst gällande dessa förmåner. Som ett exempel ger ett flertal kreditkort en bonus på upp till 1% på alla inköp, något som inte går att hitta på betalkort.

Fördelar & Nackdelar med Betalkort

+ Ingen räntekostnad kan uppkomma (då fakturan inte får skjutas upp)
+ Ingen förutbestämd kredit
+ Kan vara knuten till enbart en butik
- Mindre förmåner än kreditkortet

Fördelar & nackdelar med kreditkort

+ Flexibel återbetalning
+ Ofta bonussystem
+ Rabatter, Erbjudanden, Försäkringar
- Utnyttjas krediten tillkommer räntekostnad

Använd kreditkortet som ett betalkort

Det bästa alternativet är att teckna ett kreditkort men enbart använda det som ett betalkort. Med andra ord betalas alltid fakturan till sin helhet när den kommer. Möjligheten att skjuta upp betalningen (då räntekostnad tillkommer) används aldrig och kostnaden för kortet hålls därmed nere.

Ser man till rabatter, erbjudanden, försäkringar och bonussystem är nämligen kreditkortet överlägset bäst. Genom att ta del av dessa förmåner men inte använda kortet så att kostnader uppkommer nås flest fördelar.

Vilket kort ska man välja?

Det är framförallt två punkter som bör avgöra om betalkort eller kreditkort bör väljas:

1. Disciplin – Med kreditkortet finns möjligheten att delbetala skulden. Detta kan vara lockande för många men gör även att det uppkommer onödiga räntekostnader. De som vet att de har svårt att ”hålla i pengarna” bör inte välja ett kreditkort. Risken är att skulden byggs upp månad efter månad och att man till slut har skapat en stor skuld som har en relativt hög ränta.

De som däremot enbart använder möjligheten med avbetalning vid enstaka tillfällen kan med fördel välja ett kreditkort. Detta kommer då fungera som en flexibel buffert som även ger en rad förmåner.

2. Förmåner – Det är oftast en stor skillnad i antalet förmåner som fås med ett kreditkort mot vad som fås med ett betalkort. Kreditkortet kan ge bonusar, rabatter och försäkringar som gör att kortägaren till och med kan tjäna på att ha kortet. Bara genom att använda det för köp på 5000 kr per månad ges en bonus på 600 kr per år om bonusen är på 1%. Det är betydligt mer än vad de flesta kreditkort kostar.