Skillnaderna - Betalningsalternativ och fördelarna

Det som skiljer korten åt är framförallt följande punkter:

1. Betalning

  • Betalkort - När fakturan kommer till kunden ska den betalas till sin helhet. Det går inte att delbetala.
  • Kreditkort – När fakturan kommer till kunden finns valet att betala den till sin helhet eller delbetala fakturan över flera månader. Om delbetalning väljs kan valfritt belopp betalas men med krav på en lägsta nivå (exempelvis: 5 % av utnyttjad kredit men minst 100 kr). Betalas inte hela beloppet skjuts resterande belopp upp till kommande faktura vilket även innebär att räntekostnad uppstår.

2. Var kan kortet användas?

  • Betalkort – Det finns flera betalkort som kan användas över hela världen och i vilka butiker som helst. Men det finns även de som är knutna till enbart ett företag. Det kan exempelvis vara ett betalkort som bara går att använda på Circle K. För företag kan det vara en säkerhet att de anställda har kort som enbart kan användas hos en specifik butik.
  • Kreditkort – Kreditkortet gäller vanligtvis över hela världen och i vilka butiker som helst.

3. Rabatter och Förmåner

  • Betalkort - Betalkort kan ge både bonus och rabatter. Men detta är ändå en av de stora punkterna som skiljer dessa kort åt. Önskas många förmåner, försäkringar, rabatter m.m. bör istället ett kreditkort väljas.
  • Kreditkort - Kreditkorten har generellt fler rabatter, bonusar och erbjudanden.

4. För privatpersoner eller företag

  • Betalkort - Betalkort vänder sig främst till företag. Utbudet av dessa kort till privatpersoner är mycket starkt begränsat i Sverige.
  • Kreditkort  - Kreditkort vänder sig främst till privatpersoner. I Sverige finns över 75 kreditkort att välja mellan för privatpersoner.

Fördelar & Nackdelar med Betalkort

+ Ingen räntekostnad kan uppkomma (då fakturan inte får skjutas upp)
+ Ingen förutbestämd kredit
+ Kan vara knuten till enbart en butik

- Mindre förmåner än kreditkortet

Fördelar & nackdelar med kreditkort

+ Flexibel återbetalning
+ Ofta bonussystem
+ Rabatter, Erbjudanden, Försäkringar

- Utnyttjas krediten tillkommer räntekostnad

Använd kreditkortet som ett betalkort

Det bästa alternativet är att teckna ett kreditkort men enbart använda det som ett betalkort. Med andra ord betalas alltid fakturan till sin helhet när den kommer. Möjligheten att skjuta upp betalningen (då räntekostnad tillkommer) används aldrig och kostnaden för kortet hålls därmed nere.

Ser man till rabatter, erbjudanden, försäkringar och bonussystem är nämligen kreditkortet överlägset bäst. Genom att ta del av dessa förmåner men inte använda kortet så att kostnader uppkommer nås flest fördelar.

Vilket kort ska man välja?

Det är framförallt två punkter som bör avgöra om betalkort eller kreditkort bör väljas:

1. Disciplin – Med kreditkortet finns möjligheten att delbetala skulden. Detta kan vara lockande för många men gör även att det uppkommer onödiga räntekostnader. De som vet att de har svårt att ”hålla i pengarna” bör inte välja ett kreditkort. Risken är att skulden byggs upp månad efter månad och att man till slut har skapat en stor skuld som har en relativt hög ränta.

De som däremot enbart använder möjligheten med avbetalning vid enstaka tillfällen kan med fördel välja ett kreditkort. Detta kommer då fungera som en flexibel buffert som även ger en rad förmåner.

2. Förmåner – Det är oftast en stor skillnad i antalet förmåner som fås med ett kreditkort mot vad som fås med ett betalkort. Kreditkortet kan ge bonusar, rabatter och försäkringar som gör att kortägaren till och med kan tjäna på att ha kortet. Bara genom att använda det för köp på 5000 kr per månad ges en bonus på 600 kr per år om bonusen är på 1%. Det är betydligt mer än vad de flesta kreditkort kostar.