Digitaliseringen har ökat i samhället, i samband med detta har digitala betalningsalternativ blivit allt mer förekommande. Enligt statistik från Riksbanken, har antalet Swish-användare passerat 8 miljoner. Det innebär  att 95% av Sveriges befolkning mellan åldrarna 15-95 har laddat ner swish-appen på sina mobila enheter. 

Idag har konsumenter fler betalningsalternativ än någonsin. Bland de mest använda är Swish, Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay. Alla dessa tjänster kopplas till en digital enhet och därigenom kan användas precis som ett fysiskt bankkort

Ytterligare statistik från Riksbanken visar att användningen av digitala betalningssätt bland den yngre befolkningen har ökat avsevärt i jämförelse med andra åldrar. Betalningsalternativ såsom Apple Pay och Google Pay används av cirka 26 % av befolkningen mellan 18-24 år i Sverige. 

Swish - Vad är det? 

Swish är en svensk betalningstjänst som grundades 2012 genom ett samarbete mellan ett antal storbanker i Sverige. Idag är Swish ett av de mest populära sätten att överföra pengar mellan privatpersoner samt företag. 

För att använda Swish behöver man ett svenskt bankkonto, en mobiltelefon, bankID och Swish-appen installerad på sin mobiltelefon. Användare kan sedan koppla sitt mobilnummer till bankkontot. När man överför pengar genom Swish anger man mottagarens telefonnummer vilket gör det enkelt att skicka pengar utan att behöva ange bankkontonummer. 

Swish har blivit alltmer populärt i Sverige, i synnerhet när det gäller små betalningar mellan privatpersoner. Swish-tjänsten gör det även lättare att dela upp gemensamma kostnader såsom en restaurangnota mellan flera person. Under senare tid har även företag börjat använda sig av swish för att ta emot betalningar från sina kunder. 

Apple Pay 

Apple Pay är ytterligare ett kontaktlöst betalningsalternativ för dig som äger en Apple-enhet. Apple Pay-tjänsten grundades år 2014 och har sedan dess utvecklats till ett smidigt och säkert digitalt betalningsalternativ. 

Apple Pay har funnits tillgängligt i Sverige sedan oktober 2017, men tjänster är inte lika populär som Swish och andra mobila betalningstjänster i Sverige. En av anledningarna till detta är att Apple Pay endast fungerar på Apple enheter måste enheten vara utrustad med Touch ID eller Face ID funktionen. 

Antalet Apple Pay-användare i Sverige ökar gradvis i samband med utvecklingar i tjänsten samt att allt fler banker börjar erbjuda Apple pay som betalningsalternativ. Apple Pay-användare uppskattar tjänstens användarsäkerhet och den smidiga användarupplevelsen. 

Digitala betalningsalternativ har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Allt större andel av befolkningen använder numera någon form av digitala betalningsalternativ såsom Swish och Apple Pay. Sammantaget kommer digitala betalningsalternativ med störst sannolikhet att fortsätta öka och dominera över de traditionella betalningssystemen på grund av ökad tillgänglighet, smidiga betalningar samt ökad säkerhet.