Från och med den 5:e maj kommer valutapåslaget på Norwegiankortet vara 1,99%. Det är en höjning från tidigare 1,75%.

Norwegiankortet är ett populärt resekreditkort. Detta utifrån att kreditkortet är gratis och inte har någon uttagsavgift. Dessutom ingår både bonus och reseförsäkring. Den enda kostnaden, på utlandsresan, har därmed varit valutapåslaget som fram till maj är på 1,75%.

Den 5:e maj höjs däremot detta påslag till 1,99%. Det innebär att Norwegian hamnar i den övre kvartilen av kreditkort utifrån dess nivå på valutapåslag. Några andra kort med liknande nivå är de från American Express.

Så stor blir skillnaden

En familj som under en utlandsresa betalar 20 000 kronor med kortet har tidigare betalat 350 kronor i valutapåslag. Efter höjningen kommer kostnaden, för samma inköp, vara på 398 kronor. En skillnad på 48 kronor eller 13,7%.

Det är alltså de som förväntas köpa för stora summor utomlands som kan spara pengar på att välja ett kreditkort med lägre, eller helt utan, valutapåslag. Vid eventuell jämförelse är det däremot viktigt att även räkna med de 100 kronor som tjänas i bonus med Norwegiankortet för inköp på 20 000 kronor. Totala kostnaden kan därmed beräknas till 298 kronor efter 5:e maj.

Om Norwegiankortet är värt att använda utomlands beror därmed på hur stora belopp som inköp förväntas ske på samt vilka övriga förmåner som utnyttjas på kortet.

Alternativa kort

Är det primära målet att undvika valutapåslag finns ett par alternativ. Främst finns denna förmån på debetkort men även på enstaka kreditkort.

  • Collector Easyliving (Kreditkort) - Collector Easyliving har två stora fördelar. För det första har kortet inget valutapåslag och för det andra ingår fyra köpförsäkringar. Som med de flesta andra kreditkort ingår även reseförsäkring.
  • Northmill (Debetkort med kontokredit) - Northmill är ett debetkort som det går att koppla en kontokredit till. Till skillnad mot kreditkort ingår inte några räntefria dagar. Kortet är gratis och har varken uttagsavgift eller valutapåslag. Däremot ingår inte reseförsäkring.
  • Revolut Standard (Debetkort) - Revolut Standard är ett gratis debetkort med tillhörande app. Via appen går det att kostnadsfritt växla mellan ett 30-tal olika valutor. Detta upp till 10 000 kronor per månad. Planeras en resa där 20 000 kronor förväntas spenderas kan därmed växling ske under de två månaderna innan resan. Genom att sedan betala i lokal valuta undviks valutapåslaget. En nackdel är att kortet inte har någon reseförsäkring.