Skaffa kreditkort utan inkomst 2024

Bank Norwegian Visa
Bank Norwegian
 • Bonuspoäng eller cashback på alla köp
 • Reseförsäkring
 • Ingen uttagsavgift
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 150 000 kr
 • Effektiv ränta: 24,35 %
 • Räntefritt: 45 dagar
Mer information
Jämför kort
Re:member flex
re:member flex
 • Rabatt hos 300 e-butiker
 • Drivmedelsrabatt på Preem
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 120 000 kr
 • Effektiv ränta: 8,12 - 24,95 %
 • Räntefritt: 56 dagar
Mer information
Jämför kort
Resurs Gold
Resurs Gold
 • 0.5 poäng per spenderad krona
 • 6 månaders räntefri delbetalning
 • Betala räkningar med kortet
 • Årsavgift: 245 kr
 • Högsta kredit: 150 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,95 - 27,43 %
 • Räntefritt: 60 dagar
Mer information
Jämför kort
Coop Mastercard
Coop Mastercard
 • 0,5 poäng per spenderad krona
 • Flera köpförsäkringa ringår
 • Ingen årsavgift första året
 • Årsavgift: 0 kr 295 kr
 • Högsta kredit: 100 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,51 %
 • Räntefritt: 55 dagar
Mer information
Jämför kort
Northmill Kortet
Northmill Kortet
 • Ingen årsavgift, uttagsavgift eller valutapåslag
 • Finns i tre färger
 • Kontokredit kan kopplas på
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Resurs Classic
Resurs Classic
 • Räntefri delbetalning i 6 månader
 • Betala räkningar med kortet
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 30 000 kr
 • Effektiv ränta: 18,68 - 24,74 %
 • Räntefritt: 60 dagar
Mer information
Jämför kort

Kan man få kreditkort utan inkomst?

Det är fullt möjligt att få ett kreditkort utan inkomst från en fast anställning – däremot är det inte möjligt att få kreditkort utan någon inkomst alls. Inkomst behöver inte komma från ett fast jobb utan inkomsten kan exempelvis komma från A-kassa, CSN, sjukersättning eller pension. Det varierar däremot mellan olika kortutgivare vilka inkomster som accepterar och hur hög inkomst som krävs för att man ska beviljas ett kreditkort. 

Varför krävs inkomst vid ansökan om kreditkort?

Orsaken till inkomstkravet är att kreditgivarna enligt lag måste säkerställa att kredittagaren har ekonomisk möjlighet att återbetala en utnyttjad kredit. Skulle kreditgivarna bevilja en kredit utan att ha säkerställt detta kan de bötfällas.

Hur kontrolleras inkomsten?

När en ansökan om kreditkort skickas in genomför kreditkortsföretaget en kreditbedömning av personen. Detta sker primärt utifrån en kreditupplysning via UC. I en kreditupplysning får kreditkortsföretaget reda på om du ansöker om kreditkort utan inkomst eller om du kanske ansöker om ett kreditkort med låg inkomst. Det är därmed den information som UC har om din ekonomi som ligger till grund för om din ansökan kan beviljas eller inte. Än så länge använder samtliga kreditkortsföretag UC.  

Vad klassas som inkomst? 

En vanlig missuppfattning är att man inte kan beviljas ett kreditkort utan inkomst från en fast anställning. Vissa kreditkortsföretag har visserligen krav på fast inkomst men långt från alla. Inkomsten kan komma från flera olika inkomstkällor. Det finns däremot inget kreditkort utan krav på inkomst alls. 

 • Pension
  Inkomst enbart från pension behöver inte nödvändigtvis resultera i att kreditkortsansökan blir nekad. Till stor del handlar det om hur stor pensionen är, om personen har andra lån samt övriga ekonomiska förutsättningar. 
 • A-kassa
  A-kassa kan ses som en tillräckligt stabil inkomst för att ett kreditkort ska kunna beviljas. Detta inte minst om personen har inkomstförsäkring och därmed får 80 % av sin tidigare lön även vid högre lönenivåer. 
 • CSN
  Kreditkort för studenter där CSN räknas som tillräcklig inkomst är ovanligt – men det finns undantag. Ett exempel är Swedbanks studentkort där kravet enbart är att CSN-bidrag och lån sätts in på ett konto på banken. 
 • Timanställning
  En timanställning behöver inte innebära lägre inkomst än en fast inkomst via anställning. Det är bara olika anställningsformer. Kontrollera däremot alltid att deklarerad inkomst stämmer överens med din nuvarande nivå och om så inte är fallet bör kompletterande information lämnas till kreditkortsföretaget. 
 • Inkomst från annat land
  Vid inkomst från annat land kan detta behöva bevisas manuellt via exempelvis arbetsgivarintyg, lönespecifikationer eller bankutdrag. Generellt är det däremot svårare att få ett svenskt kreditkort för personer med utländsk inkomst.  

Utan deklarerad inkomst? Kompletteringar kan krävas

När kreditkortsföretaget genomför en kreditupplysning får de information om din deklarerade inkomst. Detta ligger till grund för om din ansökan godkänns eller inte. 

Däremot grundas den deklarerade inkomsten på föregående års inkomst. Har du bytt jobb, höjt lönen eller fått större belopp i bidrag sedan dess är det inget som kreditkortsföretaget kan se. I detta fall krävs det att företaget kontaktas varpå exempelvis arbetsgivarintyg och lönespecifikationer kan behöva skickas in som komplement till kortansökan.  

Hur hög inkomst krävs?

Vilken inkomst som krävs varierar kraftigt mellan olika kreditkort. En del har krav på närmare 500 000 kr i årsinkomst medan andra inte anger någon specifik gräns utan gör individuella bedömningar. En av de vanligaste gränserna är 100 000 kr per år vilket motsvarar 8 333 kr per månad. 

Utöver allmänna krav, för att få kortet beviljat, finns även olika höga inkomstkrav beroende på vilken kreditnivå som ansökan gäller. Vill du ha ett kreditkort med hög kreditgräns behöver du vanligtvis ha en hög inkomst. Ansöker du om ett kreditkort med låg inkomst kan du erbjudas en lägre kreditlimit. Det finns flera kort med en lägsta kreditgräns på 10 000 kr.

Tips – Öka chansen att få kreditkort utan inkomst

 1. Kontrollera deklarerad inkomst
  Genom Minuc.se går det att ta en kreditupplysning på sig själv. Därmed visas samma information som kreditkortsföretagen tar del av när de genomför en kreditupplysning. Vilken deklarerad inkomst har du? Stämmer det mot dagens nivå? Har du högre inkomst än vad som anges i deklarationen bör detta meddelas till kreditkortsföretaget. 
 2. Ansök om lägsta kreditnivån
  På de flesta kreditkort går det att välja önskad kreditnivå. Ett flertal har lägsta nivån på 10 000 kr men det förekommer även ännu lägre kreditnivåer. Genom att ansöka om den lägsta nivån ökar dina chanser för att din ansökan ska beviljas när du ansöker om ett kreditkort utan inkomst.
 3. Kontakta företaget vid nekande svar
  Det är vanligt att kreditkortsföretag har automatiska ”filter” som därmed avslår ansökningar om du ansöker om ett kredikort utan inkomst, har betalningsanmärkning eller på annat sätt visar på en svag ekonomi. Kontakta kreditkortsföretaget och fråga vad som legat bakom avslaget. En del ger svar medan andra enbart hänvisar till allmänna bestämmelser. 

Varför skaffa kreditkort utan inkomst?

Det kan tyckas motsägelsefullt att vilja ansöka om ett kreditkort utan inkomst. Detta eftersom dyra räntekostnader kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid. Skulle man däremot välja ett gratis kreditkort utan aviavgift kommer kortet inte kosta dig något alls förutsatt att hela fakturabeloppet betalas varje månad. Detta samtidigt som kortet kan ge en rad fördelar. 

 • Bonus – Flera kreditkort ger 0,5 % i bonus på alla inköp.
 • Reseförsäkring – De allra flesta kort har reseförsäkring med avbeställningsskydd.
 • Köpförsäkringar – Exempel på försäkringar som kan ingå är prisgaranti, extra försäkringsår, leveransförsäkring och allrisk.
 • Rabatter – De flesta kreditkort ger rabatter hos samarbetspartners. Med re:member flex ges rabatt i över 300 E-butiker. 

Ett kreditkort är alltså betydligt mer än enbart en kredit. Används kreditkortet på rätt sätt kan det ”spara” stora summor per år. Genom att vara påläst kring samtliga fördelar och nackdelar med kreditkort kan du säkerställa dig om ett kreditkort passar din ekonomiska situation eller inte.

Alternativ till kreditkort utan inkomst / kreditkort med låg inkomst

Personer utan inkomst, med låg inkomst eller med betalningsanmärkning har alltså mindre möjlighet att beviljas ett kreditkort. I de allra flesta fall kommer kortutgivaren att neka en ansökan för ett kreditkort utan jobb eller utan inkomst. Däremot finns det alternativ för dig som vill ha ett kort eller en kredit trots låg eller utebliven inkomst.

Debetkort (utan kredit)

När betalning sker med ett debetkort dras summan direkt från det konto som kortet är kopplat till. Finns det inte pengar på kontot kommer inte heller betalningen gå igenom. Utöver de vanliga bankkorten finns idag ett stort utbud av smidiga debetkort från så kallade nischbanker. Eftersom det inte finns någon kredit på dessa kort behöver inte någon kreditbedömning ske. Därmed går det att få flera av dessa kort utan inkomst eller med mycket låg inkomst. 

Bäst kort du kan få utan inkomst

Via tillhörande app kan kredit, vid ett senare skede, sökas till P.F.C. Krediten godkänns efter sedvanlig kreditbedömning och kräver alltså inkomst. Att använda korten utan kredit är däremot helt gratis och kräver ingen kreditbedömning och därmed ingen inkomst.

Debetkort – med onlinekredit

Är det framförallt en flexibel kredit som eftersöks är ett alternativ att teckna en så kallad onlinekredit. I ansökan anges hur stort kreditutrymme som önskas och därefter betalas enbart ränta i det fall som krediten utnyttjas. Pengar tas ut från krediten via kreditföretagets hemsida och sätts därefter in till föranmält konto. Så fort delbetalning har skett på krediten kan den återigen användas. En onlinekredit har därmed samma kreditfunktion som ett kreditkort – men utan räntefri period. 

OBS – Flera onlinekrediter är högkostnadskrediter och innebär mycket hög ränta. Det är även orsaken till att både betalningsanmärkningar samt låg inkomst accepteras. 

Extrakort – Via annan familjemedlem

Ett flertal kreditkort erbjuder gratis extrakort till kortägaren. Ett extrakort är ett kort som är sammankopplat med ett kreditkort. Det innebär därmed att båda korten belastar samma kredit och samtliga inköp presenteras på en gemensam kreditkortsfaktura. I många fall är det huvudkortsinnehavaren, alltså den personen som ansökt om kreditkortet, som står som återbetalningsskyldig – oavsett vem som genomfört inköpen. 

Vissa extrakort har en åldersgräns på 16 år och är utan krav på att personen behöver ha inkomst. Detta just på grund av att huvudkortsinnehavaren tar hela det ekonomiska ansvaret. 

Kreditkort som är lättast att få

Vanliga frågor om kreditkort utan inkomst

Kan man skaffa kreditkort utan inkomst?
Vilka kreditkort kan man få utan inkomst?
Varför måste man ha inkomst för att få kreditkort?
Kan man få kreditkort med låg inkomst?
Är det bra att skaffa kreditkort utan inkomst?
Kan man få kreditkort utan jobb?
Håkan Eriksson Publicerad 10/12/2021

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.

Uppdaterad 2/2/2024